VYPNI TELKU, ZAVRI NOVINY A ZAČNI PÍSAŤ SVOJE VLASTNÉ DEJINY!

Prinášame vám znenie textu, ktorý bol prednesený na Všeobecnom zhromaždení ľudí protestujúcich na námestí Puerta del Sol v Madride v piatok 4. júna 2011 a ktorý je výsledkom spísania zásadných myšlienok viacerými jednotlivcami. Text sa čítal celé popoludnie a večer vo vagónoch madridského metra. Na podobnú akciu vás všetkých vyzývame (bežne to býva odmeňované skutočne hlasným potleskom). Takisto vás nabádame vytlačiť si znenie vyhlásenia do plagátovej formy a šíriť ho po vašich obytných štvrtiach, internetom či akoukoľvek inou formou!

UŽ NESVIETIME NA TITULNÁCH STRANÁCH MÉDIÍ
Pred týždňom ste nás mali radi za to, čo o nás písali médiá, a dnes nás kritizujete za to, čo vám navrávajú tie isté médiá. Sociálne problémy, ktoré teraz využívajú, aby nás delegitimizovali, sú tie isté, ktoré existovali hneď v prvé týždne okupácií námestí, tie isté, ktoré vás a nás trápili dávno predtým, ako sme prišli na Sol, tie isté, kvôli ktorým tu stále bojujeme.
ŽIADATE OD NÁS RIEŠENIA
Riešenie, ktoré na tieto problémy požadujeme, je stále to isté, ako vtedy, keď sme sem prišli: priama participácia všetkých osôb na vytváraní potrebných spoločenských zmien.

VŠETKY OSOBY
Žena v domácnosti, ktorej práca nie je oficiálne uznaná ako práca. Osoba, ktorá podstupuje násilie za to, že má inú sexuálnu orientáciu. Živnostník, ktorý bol vysťahovaný a naďalej musí splácať hypotéku. Prisťahovalkyňa, od ktorej žiadajú papiere, aby dostala prácu, a prácu, aby dostala papiere. Študent či študentka, ktorých jedinou budúcnosťou je štipendium, ktoré mu/jej nikdy neumožní osamostatniť sa. Akákoľvek osoba, ktorú systém diskvalifikuje a snaží sa zamlčiavať jej existenciu a odsudzuje ju na zneviditeľnenie. Trhovníčka, ktorá si nedokáže zabezpečiť strechu nad hlavou. Robotníci a iní pracujúci, ktorí musia nadrábať celé hodiny nadčasu bez nároku na zaplatenie len zo strachu, aby neprišli o prácu…

STRACH
My všetci, ktorí z akéhokoľvek strachu nie sme slobodní, všetci sme odlišní, no spája nás rovnaký strach. Na námestí Puerta del Sol sme spoločný strach nahradili spoločnou podporou. Zjednotili sme naše zápasy, aby sme porazili strach, ktorý na nás uvalil systém. To všetko si však vyžaduje čas.

ČAS
Prijali sme za vlastné ich zhon, ich tempo, ich podmienky. STAČILO. Budeme kráčať pomaly, pretože kráčame ďaleko. Kráčame pomaly, pretože chceme ísť všetky a všetci spolu. Kráčame pomaly, pretože to chceme urobiť dobre. Kráčame pomaly, pretože cesta je rovnako dôležitá ako jej vyústenie.

ČO SA TEDA ZMENILO?
Že sme dospeli, že sme v každej jednej štvrti a obvode, v tisíckach miest po celom svete, že sme ešte väčšmi rozhorčené a rozhorčení a o to väčšmi vzájomne spojené a spojení, že ich klamstvá nás nezaslepia, že ich manipulácia nás nezabrzdí, že ich násilie v nás vyvolalo o to väčšiu silu, a že oni nás teraz zastupujú oveľa menej ako kedykoľvek. Že hoci už nesvietime na titulných stránkach, ale konečne sami píšeme prvú stranu svojich vlastných životov.

VYPNI TELKU, ZAVRI NOVINY A ZAČNI PÍSAŤ SVOJE VLASTNÉ DEJINY, KTORÉ SÚ ZÁROVEŇ DEJINAMI VŠETKÝCH!!!

Preložila Silvia Ruppeldtová
Zdroj: http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/255125
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/03/%C2%BFque-esta-pasando-en-sol/

Televize, novinky.cz, blesk a další.., aneb jak myšlení tvoří realitu.


Máme zrak, sluch, hmat, čich, chuť, pocity, intuice. Ne pět smyslů, jak se nám snaží namluvit televize, nýbrž sedm smyslů.

Někdy mám ovšem dojem, že někteří lidé používají jen dva zrak a sluh, větší část pak pět zrak, sluh, čich, chuť, hmat a jen málo všech sedm.

Vědci zjistili, že naše myšlenky tvoří realitu a všechny situace, které se nám dějí v realitě, se nejdříve odehrají v myšlenkách. Sami si tvoříme to, co chceme vidět, sami tvoříme realitu tím, jak přemýšlíme.


Navíc sám jsem si vše dobře vyzkoušel, takže moc dobře vím, jak to funguje.
Naše myšlení je generátorem reality, ale není schopno samo vše změnit. Ke změně myšlení musí přispívat i ostatní lidé, protože jsme navzájem propojeni kolektivním nevědomím, které popsal C.G.Jung (psychologie nevědomí).

Naši osobní realitu jsme schopni ovlivnit a změnit do této míry: koho potkáváme, jaké se nám dějí situace, jak kdo na nás mluví, nebo i mírné změny fyzikálních vlastností v podobě telekineze. V podstatě to znamená, že si lze udělat život, jaký chcete a to je ta nejpodstatnější myšlenka.

Myšlení, myšlenky neznají slovo nejde, nebo něco nesmím. Když se odvážíte netrestat sami sebe negativním myšlením, které se Vám pak logicky promítá do reality, velmi se Vám uleví a zjistíte, že jde úplně vše.

Je ovšem potřeba rozlišovat v myšlení mezi strachem a láskou, protože v tomto duchu se Vám vaše experimentování bude odehrávat.

Kolektivní nevědomí
Kolektivní nevědomí funguje, jako jakýsi základní projektor paradigmatu (základního okolí – např.fyzikální, chemické a biologické vlastnosti) jako základní program fungování světa a celého vesmíru, který vnímáme podprahově a jsme schopni i z něj čerpat odpovědi na otázky. Paradigma si předáváme po celá staletí a tisíciletí a sem tam po nějakém významném objevu, naše myšlení poopravíme a přizpůsobíme novým poznatkům. Toto se pak automaticky předává i projektuje v našich potomcích.

Každý nový objev, či myšlenka zůstává a předává se na nové generace. Poslední století jsme ovšem zdegenerovali a zastavili se. Proč? Naše kolektivní nevědomí přestalo být obohacováno novými a skutečnými poznatky. Zkušenosti lidí, i nové poznatky vědy se již nepředávají. Všechny jsou bržděny médii, které dokola omílají staré a ohrané pravdy, které přirozeně naše myšlení nikterak neobohacuje, ani neposouvá.

Proč je důležité pracovat i na kolektivním nevědomí, když si mohu udělat život po svém ?
Protože neznalost a nesouhlas některých lidí se změnami, které přicházejí, mohou vyvolávat myšlenkové tření, které může vyústit v občanské, nebo i světové války. Jsme propojené bytosti navzájem a nemůžeme igonorovat jeden druhého. Pokud se budete pokoušet v myšlení jít dále, než kde je většina, časem Vás navrátí zpět do jejich myšlenkového standardu. Proto je potřeba pracovat na vzdělávání a podpoře transformace myšlení lidí.

Je to z důvodu komplexnosti vesmíru, naší planety a celého jsoucna bytí. Musíme si uvědomit, že si s sebou neseme celou paměť od vzniku vesmíru a za jeho vznikem nestál člověk. Více se dočtete v knize "Soumrak ateizmu" a "Kosmická paměť" od Doc.Ing.Miloslava Krále, CSc.

Naše kolektivní nevědomí strádá a na nás působí tak, že podvědomě nejsme spokojení se současným stavem, někteří jsou stále nemocní, někteří nemají chuť a energii, atd. Stejně se toto pak promítá do reality na celé planetě i vesmíru. Jsme-li nespokojení a nemocní my, bude nemocná a nespokojená planeta. Ona je jen naší kolektivní projekcí reality, která  reaguje a odráží stav našeho kolektivního nevědomí.


Naší vlajkouvou lodí je naše matka Země, kterou nikdo pádlovat nemusí, protože si vesmírem pluje sama. To jen my se stále někam ženeme a snažíme se naši Zemi kormidlovat, či ovládat a neuvědomujeme si, že právě toto způsobuje poruchy na Zemi.

Televize a ostatní média nám přinášejí pouze 0,01% informací o skutečnosti. Skutečnost je ukrytá v láskce k rodině, přírodě, vztazích s ostatními lidmi a především v přístupu k sobě samým.

VYPNĚTE UŽ KONEČNĚ TELEVIZE A ZAČNĚTE SE SOUSTŘEDIT NA SKUTEČNOST !!!

Všechny související články a videa:

Myšlení tvoří realitu 1/3
Myšlení tvoří realitu 2/3
Návrat ke svobodě člověka
Myšlení tvoří realitu 3/3
Strach, nebo Láska, zájem a porozumění
SÍLA MYSLI
Spinování vody
JE ČAS PROBUĎTE SE
Změna ve společnosti je na dosah...
  

NAJDI SI SVŮJ MATRIX. MODERNÍ POZNATKY KVANTOVÉ FYZIKY SE PROPOJUJÍ S DÁVNOU MYSTICKOU ZKUŠENOSTÍ LIDSTVA. Film CoMyJenVíme!? představuje odklon od konvenčního světonázoru. Požaduje od diváka fantazii a otevřenou mysl - nechce totiž nic víc než přinést důkazy pro přehodnocení dosud známého vnímání světa. Diváci jsou v podobné situaci jako Koperníkovi současníci, když je učenec na přelomu 15. a 16. století přesvdčoval, že Země není středem vesmíru. Film uvede diváka pomocí počítačových efektů a výpovědí několika předních světových fyziků, neurologů, molekulárních biologů, mystiků a duchovních činitelů do kvantové neurčitosti, kde se realita mění s každou další myšlenkou. Jedinečný filmový zážitek podobný snímkům Matrix, Vanilkové nebe či Minority Report, se díky svému žánrovému přesahu dostává blíže k podstatě pojmů Vědomí, Prostor a Realita.

Co my jen víme ?


Co my jen víme ? on Vimeo.

Kvantová Fyzika - stavy v blízkosti Boha

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...