Základní příjem, aneb zrušit peníze, ekonomiku a parlament je silná káva.


Chtěl jsem zkoncovat jednou pro vždy s touhle dobře promyšlenou pyramidou, která jenom chudé, rodiny, střední vrstvu a důchodce nestoudně okrádá, zatím co ostatní se nehorázně pakujou a vymýšlejí jenom další  triky, jak tento stav udržet a nás rozdělit.Horních pár procent, nevím přesně kolik, velmi těží z faktu, že si navzájem nevěříme, závidíme si a ubližujeme, a velmi rádi podléháme strachu, který šíří v médiích.


Základní příjem, je velmi promyšlená a dobře zdokumentovaná myšlenka, která by nás mohla osvobodit a konečně nám přinést skutečnou svobodu.
Hlavní myšlenka je v tom, že máme ústavou zajištěny základní práva, která nám umožnují svobodně žít, vyjadřovat se, pracovat a vytvářet hodnoty. Základní právo každého z nás, je mít důstojný život, mít kde bydlet, mít co jíst, mít možnost se vzdělávat, atd.

Dalo by se to srovnat s dobou, kdy osvobodili otroky a každý dostal právo mít svou půdu, aby byl soběstačný a mohl se uživit. Dneska máme také nárok mít svou půdu, ale v podobě základního příjmu. A to né jen pro nynější pracující střední vrstvu, která sice pracuje, ale jen pro účely obživy a základního zajištění, ale také pro mladé, kteří právě vstupují do života, jsou plní ideálů a nápadů, jak a co kde vylepšit a zvelebit a samozřejmě také pro naše starší lidi, kteří nám přinášejí zkušenosti a hodnoty zralých lidí.
Základní příjem neumím zcela přesně vypočítat a stanovit, protože nemám k dispozici statistické údaje naší vlády, ale zhruba by mohl odpovídat třem čtvrtinám dnešního průměrného platu.

Tento základní příjem by musel dostat každý člověk, jako základní příjem pro přežití, bez jakýchkoli podmínek. Máš právo na život, máš právo na základní příjem.
Znamenalo by to navýšení příjmu pro mladé, chudé,  rodiny s dětmi, důchodce a rapidní snížení příjmu horní skupině obyvatel, která akumuluje největší část.

Samozřejmě to přináší otázku: „A kdo by pak ještě pracoval ??“ Položte si ruku na srdce a sami sobě si odpovězte, opravdu by jste již nikdy nepracovali ? V Německu na toto téma základního příjmu byl proveden průzkum. 80% lidí řeklo, že by pracovalo. 13% dodalo že by si chvilku odpočali, ale také by pak pracovali. 20% dodalo, že by pracovalo na častéčné úvazky a nebo by pracovalo na jiné práci, kterou považují za prospěšnější.

Přineslo by to nové možnosti v kultuře, v rozvoji umění a dovedností. Umožnilo by to skutečnou kreativitu práce a zcela jiný přístup k zaměstnání a možnostem. Jednoduše by lidi nechtěli pracovat na něčem, co nepovažují za správné, důležité a prospěšné jim samým, což je revoluce v přínosu práce pro nás všechny. Takže  80% dotázaných lidí, otevřeně řeklo, že by dále pracovalo a že si bez práce život představit nedovedou, ale druhým dechem asi 60% z nich podotklo, že ostatním nevěří, a že by už nikdo nepracoval. Je to skutečný paradox, téměř všichni víme, že pracovat chceme, samozřejmě dle našeho uvážení, co je prospěšné a co není, ale nevěříme druhým.

Dalším důležitým faktem je přirozený a logický trend mizejících pracovních míst. Za posledních 100 let naše prababičky, pradědečkové, babičky a dědečkové otcové a matky, i my samotní jsme budovali, pracovali a dřeli, abychom jednoho dne již nemuseli. Tato doba právě přišla. Na všech úrovních práce máme výkonné a velmi sofistikované stroje, které tento stav nevyhnutelně přinášejí a my se snažíme naopak uměle pracovní místa tvořit. Každý manažer ve firmě se snaží práci zjednodušit zrychlit a zefektivnit a logicky tím pracovní místa obsazují stroje, které pracují levněji, rychleji a efektivněji, než lidé. Nesnažme se tento vývoj potlačovat, ale vužijme jej pro naši osobní svobodu.

Nynější stav díky ekonomické pyramidě - nemáme možnost žít svobodně, musíme svoje děti a mladé připravovat na krutý osud reality, ve které ubývají pracovní místa a musí se tedy čím dál tím intenzivněji učit, jak si ostřit lokty. My sami pracujeme, jen abychom pokryli základní potřeby pro přežití, ale nevytváříme žádné sociální a duchovní hodnoty. Uměle vytváříme pracovní místa, mnohdy to znamená nehumánní podmínky a téměř žádný výdělek.

Přerostlá byrokracie, přibývá čím dál více úředníků a tím logicky pravidel, omezení, formulářů atd. Politika politikaří a vymýšlí, jak nás oblbnout a okrást, ale nedělá nic pro lidi.

Díky základnímu příjmu, bychom uviděli i v politice lidi, kteří chtějí opravdu pracovat pro skutečné hodnoty a né pro peníze. Dnešní politici jsou v parlamentu jen pro to. Když bude potřeba i já se budu ochotně spolupodílet na tvorbě demokracie a politiky pro lidi, pouze za základní příjem bez nároků na další výhody a úplatky.

Je ovšem důležité říci, že nyní, abychom tyto myšlenky prosadili, musíme vzít politiku do vlastních rukou a nechat lidi rozhodovat prostřednictvím referenda, alespoň do doby, než budou potřebné změny k prosazení základního příjmu provedeny. Pak bude téměř jisté, že do politiky se dnešní politici již nepohrnou :-)

Níže Vám přikládám odkaz na dokumentární film, který vznikl v Německu. Tento dokument podrobně analyzuje myšlenku základního příjmu. Vyjadřují se pozitivně i ekonomové a někteří politici, ale především lidi.

Musel jsem se místy pořádně zasmát a uznat, že i Němci mají v sobě něco Českého a že my máme něco Německého. Jsou velmi precizní a myšlenku velmi odborně, eticky, politicky i ekonomicky zpracovali. O základním příjmu probíhá v Německu velká diskuze a lidé i ekonomové pomalu přiznávají, že je to již nevyhnutelná změna.

Ostatně naše národy byly v minulosti vždy hodně blízko a někdy hodně daleko, ale dnes je čas zamést starou špínu a uznat, že jsme si již hodně podobní. Sám pocházím z česko-německé rodiny a moc dobře vím, jak jí ubližovali během posledních 100 let Němci i Češi a ani jedni víc, nebo méně.

Z dokumentárního filmu dobře pochopíte, že se nejedná o formu komunismu. Právo na majetek zůstává. Motivační složka pro vyšší výdělky samozřejmě také. Důležité je, že tok financí se výrazně změní především u horního 1% obyvatel, které jej akumulují. Základní příjem nesmí být čímkoli podmíněný, tak jako právo na život a svobodu. Základní příjem se samozřejmě také týká dětí.


Základní příjem


zdroj: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/zakladni-prijem-kulturni-impuls-grundeinkommen-ein-kulturimpuls


SICO

Tragikomický dokument oskarového režiséra Michaela Moorea ukazuje zvrácenost amerického zdravotního systému v celé nahotě. Odkrývá mechanizmy a praktiky soukromých zdravotních pojišťoven, které, s politickým souhlasem, dělají co je v jejich silách pro maximalizaci svých zisků. Přes mrtvoly. Moore představuje několik příběhů řadových Američanů, kteří i přes řádné pojištění nejsou schopni získat ani nejzákladnější zdravotní péči. Američtí politici systematicky varují před nebezpečným "socialistickým zdravotnictvím", vydává se tedy hledat omílané strašáky do Kanady, Velké Británie a Francie, kde je zdravotní péče poskytována zdarma. Marně. Nakonec odjíždí se skupinou záchranářů z 11.září na Kubu, kde je jim na rozdíl od jejich vlasti poskytnuta výborná péče.


zdroj: http://dokumentarni.tv/zdravi/sicko


Inside Job - finanční krize

Oskarový dokument poskytuje komplexní analýzu globální finanční krize v roce 2008, nejhorší recese od dob Velké hospodářské krize. Ta připravila miliony lidí o jejich úspory, práci i bydlení a při své ceně přes 20 biliónů amerických dolarů téměř vyústila v globální finanční kolaps. Prostřednictvím vyčerpávajícího vyšetřování a rozsáhlých rozhovorů s klíčovými finančními zasvěcenci, politiky, novináři či akademiky film sleduje vzestup gaunerského průmyslu, který dokázal zkorumpovat politiky, regulátory i akademickou obec. Dělo se tak nejenom ve Spojených státech, ale i na Islandu, v Anglii, Francii, Singapuru, Číně a všude, kam globalizované bankovní korporace dosáhnou. Jak tvůrci slibují, pokud jste již při pomyšlení na krizi naštvaní, pak po zhlédnutí tohoto filmu budete mít vážně vztek.


zdroj: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/financni-krize-inside-job


Duch doby: Posun vpřed

Zeitgeist: Moving Forward je celovečerní dokumentární film prezentující důvody pro nutnost přechodu ze současného socio-ekonomického měnového paradigmatu. V první části pojednává o tom, co je pravdy na naší oblíbené omluvě různých povahových a zdravotních deformací tzv. "genetickým předpokladem". Ukazuje nám, že problémy mají kořeny daleko hlouběji. Dále se film dívá na zoubek tomu, jaký mozek vlastně ovládá onu "neviditelnou ruku trhu", jak trh funguje, kdo na něm profituje a kdo na to naopak doplácí. Představuje koncept "ekonomie založené na zdrojích", kde hlavní hybnou silou nejsou peníze virtuální hodnoty, nýbrž nerostné, energetické, lidské a jiné zdroje - tedy skutečné hodnoty. Horní 1% vlastní přes 40% bohatství planety a 18.000 lidí umírá denně hladem. Je to nutné?zdroj: http://dokumentarni.tv/spolecnost/duch-doby-3-posun-vpred-zeitgeist-moving-forwardhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADjem

http://www.novyprostor.cz/clanky/344/penize-pro-kazdeho-a-zadarmo.html

http://www.zakladnyprijem.sk/home;jsessionid=3091B9A9866AA53C9CE55B38605925EE

http://www.biotronik-suchankova.cz/zakladni-prijem.htm

http://www.biotronik-suchankova.cz/dotazy.htm#prednasky

4 komentáře:

 1. Já s tím souhlasím, jestliže by lidé byli motivováni vnitřně, dkázali by mnohem více. Současně by ale musela být podporována vzdělanost, věda a kultura... Tohle je krok k opravdové svobodě. Probém je kapitalsmus.. :) Děkuju za článek, Lance

  OdpovědětSmazat
 2. Souhlasím s tím, že bez práce nejsou koláče, proto navrhuji, aby za nás pracovali stroje a nezotročovali tak lidi. Není to snění, ale realita :-)

  OdpovědětSmazat
 3. Jenže stroje neumí všechno, neumyjí za nás např. veřejné záchodky, neprodají nám chléb, ... Nemůžeme chtít od společnosti brát (ani např. ve formě základního příjmu), pokud do ní zároveň něco nevkládáme, pokud nepracujeme, a to nejen kvůli sobě (abychom měli peníze), ale zároveň pro ostatní, jinak to přeci ani nejde. Spousta lidí (neříkám, že všichni ale spousta lidí) by se v takovém případě jen vezla, brala a nic pro ostatní neudělala. A co potom rodiny, které mají hodně dětí a ani jeden z rodičů nemá zájem pracovat. Brali by základní příjem vynásobený počtem dětí. Přežívali by doma (v současné době alespoň někteří otcové z těchto rodin třeba kopou kanály, aby vydělali - to už by v případě větší sumy základního příjmu nedělali), a jaký by dávali vzor svému početnému potomstvu - že stačí ležet doma nebo chodit do hospody a penízky nám stejně připutují, čím více dětí, tím vyšší základní příjem, a ještě k tomu bez práce. A co by z těchto dětí rostlo, jednou by dospěly a chovaly by se úplně stejně, neměly by příklad poctivě pracujících rodičů.
  Pracuji, beru svou práci poctivě a zabírá mi celkem dost času. Možná bych mohla trochu ubrat, zkrátit si úvazek a mít více času a zároveň i méně peněz. Zatím jsem se ale dobrovolně rozhodla to mít takto. Pokud by byl základní příjem, i já bych polevila, a to jsem zodpovědná osůbka. Určitě bych si udělala přestávku, a pak pracovala, ale jen méně než dnes. I já bych se pak mohla dostat do pozice více brát a méně dávat ostatním. Věřte tomu, že tu horší práci už by nedělal nikdo. To bychom museli žít v nějaké jiné dimenzi, s jiným myšlením lidí...

  OdpovědětSmazat
 4. To je tak, když se někdo nepodívá na dokumentární film, co je hned pod článkem :-)

  Samozřejmě se tam na tyto profese nezapomíná a dokonce budou zvýhodněny více, než všechny ostatní.. chce se to trošku víc o toto téma zajímat a když navíc máte před sebou i dokumentární film na toto téma, tak to už je vrchol ignorace a nafoukanismu :-)

  OdpovědětSmazat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...