SEN A MYŠLENKA

"Měl jsem sen, který byl tak reálný a živý, jako svět dnešní"

"Bohužel, probudil jsem se"


Sen, který může změnit jedince, lidstvo, nebo celý svět a zároveň odpovědět na všechna tato témata
Rasy, náboženství, životní styl, města, přesvědčení, názory, věda, svět, příroda, ekologie, potřeby, politika, ekonomika, peníze, práce, zábava, společnost, individualita, umění, rodina, směr a cíl lidstva.


Blízká budoucnost - začátek Nového světa.
   Viděl jsem svět, který fungoval velmi dobře, ale nebyl založený na dnešních základech. Byl to svět, který nestavěl základy na penězích, ekonomice a politice. Ležel na základech, které tvořila většina lidí, byla to rodina a její odlišné projevy, názory, výchova, nadání a životní styly. Viděl jsem města, která byla složena z mnoha různých, jasně definovaných a rozdělených komunit, které se mezi sebou navzájem tolerovaly, doplňovaly a pomáhaly novým, samostatným lidem (mladým lidem), nalézt pro svou novou, budoucí rodinu, správnou komunitu, která bude po všech stránkách přesně pro ně. Pokud ještě neexistovala, zřídila se nová komunita. Komunity ovšem nebyly oddělené zdí, nebo bariérou předsudků. Byly pouze soustředěny v prostoru, ovšem každodenní život všechny komunity spojoval. Existovali i rasové komunity, pokud se někdo cítil lépe v komunitě černochů, či rómů, či číňanů apod., mohl v této komunitě žít a bylo absolutně jedno jestli tam jsou bílí, černí, žlutí, nebo jinak zbarvení či odlišní lidé. Byli tam všichni lidé, kterým se líbil jejich životní styl, zvyky, umění, mluva a nalezli tam klid a svobodu pro sebe sama.

Fascinující bylo, že všechny tyto komunity fungovaly samostatně a nesnažily se jednotlivé komunity ovlivňovat, nebo měnit. Lidé se jednoduše respektovali a dobře si uvědomovali, že jsme rozdílní, máme odlišné vnímání a projevování a přirozeně budeme spokojení tam, kde je nám dobře. To vše se společným cílem pro lidstvo, žít vyrovnaně sám se sebou a rozvíjet tak naše myšlenky, možnosti, umění, dovednosti, poznání a schopnosti.


Migrace mezi komunitami.

Všichni měli samozřejmou možnost, a spíše se doporučovalo, za život několikrát změnit svou komunitu, ve které člověk žil, aby byl schopen dobře poznat sám sebe a mohl tak obohatit, nebo vytvořit novou komunitu, která mu vyhovuje. Každý se v průběhu života mění a mění se i jeho názory a myšlenky. Možnost vystřídat v životě několik komunit, jasně podporoval duševní a myšlenkový vývoj člověka. Všechna společenství byla vybavena a připravena na možnost migrace tak, aby se eliminovaly nepříjemné vedlejší učinky - strach z odmítnutí, vznik předsudků, nebo nepříjemné organizační problémy s nastěhováním, či místem pro nově příchozí. Pravidla neexistovala, pouze morální a lidské zásady, které vyplývají z nejstarších hodnot lidstva, které známe. Hodnoty života a smrti, ducha a mysli, úcty, tolerance, pochopení, pomoci a pracovitosti, vše v souladu s přírodními zákony rostlin a živočichů a všech zemských živlů, vody, vzduchu, země a ohně.

Daleká budoucnost - vize společného cíle.

Z výše zmiňované blízké budoucnosti se začala lidská civilizace rychle rozvíjet. Lidé objevili své nové možnosti a schopnosti, které jim umožňovaly žít v jiných dimenzích vnímání a chápaní světa.

Lidé byli schopni vnímat vesmírnou energii, posmrtný život, mimozemské bytosti, které se mezi námi pohybují od nepaměti, jen je nemáme zatím možnost vnímat. Byli spolu schopni komunikovat myšlenkami, byli schopni myšlenkou tvořit bytosti, které i myšlenkou ovládali. Nemoci a bolesti neexistovaly. Věda přestala mít smysl, lidé měli neomezený přístup ke kosmické paměti, která byla společná pro všechny, i mimozemské civilizace a kde bylo věškeré vědění vesmíru.

Existovali lidé, kteří uměli procházet prostorem času. Lidé přestávali být viditelní v našem současném optickém spektru. Lidé pochopili nekonečnost bytí a smrt ztratila význam, již neexistovala. Existoval jen svět uvězněný v čase a prostoru a svět věčnosti bytí. Do světa uvězněného v čase a prostoru se lidé rodili a učili se poznávat sami sebe, aby se mohli co nejrychleji připojit ke světu věčnosti s novým, individuálním pohledem, kterým obohatí kosmickou paměť. Lidé ze světa věčnosti, již sami začali dohlížet na správný chod světa, který je uvězněn v čase a prostoru, aby co nejrychleji a co nejvíce nových lidí mohlo přejít do světa věčnosti. Ti, kteří nestihnou poznat sami sebe včas, musí zemřít a znovu se narodit v tom stejném světě uvězněném v čase a prostoru, který je sítem pro připravené a nepřipravené.


Nová Atlantida ? Možná

Jsem přesvědčený, že ten sen odněkud přišel, nemohl jsem vidět něco tak živého a skutečného, díky vlastní fantazii. Bylo to něco, co již všichni v podvědomí známe a usilujeme o to. Byl jsem v hluboké meditaci, když se mi tento svět objevil a byl jsem jím provázen. Bylo to tak úžasné a fascinující, že mě doslova po návratu do dnešního světa, přestal život bavit.

Časem jsem pochopil, že jsem mněl možnost vidět něco tak úžasného jenom proto, abych si život přeorganizoval, změnil a začal se věnovat jiným myšlenkám a jiné práci než doposud. Byl to impuls, který měl změnit můj život a umožnit mi pochopit, že pokud chceme my všichni změnit náš dosavadní svět k lepšímu, musíme především začít u sebe.

Musíme začít tam, kde něco změnit či ovlivnit lze. Nejčastější návyky, zvyklosti, způsob komunikace, přemýšlení, chování, potřeby atd. Pochopil jsem, že tímto světem život nekončí, ale také záleží na nás, kdy teprve začne.

Svět, který jsem viděl, není teď a tady reálné vytvořit, ale pokud si tento svět alespoň vytvoříme uvnitř v sobě, v naší duši a budeme-li si jej v sobě chránit, jako náš cíl a vizi, která nás pohání, můžeme alespoň začít podobný svět tvořit.

Myšlenka tak může dostat reálný rozměr, jen pokud si ji uchováme a budeme předávat dál.


http://www.biotronik-suchankova.cz/sen-a-myslenka.htm
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...