Návrat ke svobodě člověka - výzkum vody a fascinující objev

Když mi babička popisovala, že je nutné před zalitím kytek a záhonů, nechat vodu z hadice nejprve odstát, a nebo zálevat jen vodou z bečky, kterou plní déšť, nechápal jsem proč.
Po shlédnutí filmu mi je jasné proč.

Voda je kvalitnější.

Film je o vědcích, kteří zkoumají strukturu vody a její paměť. Ovšem změny struktury vody, i její paměť, jasně a prokazatelně mění naše myšlení i chování. Přišli na to, že když voda pochází z člověkem nedotknuté přírody, má nádhernou strukturu a mnohem vyšší energetickou hodnotu.Na pokusech, které jsou ve filmu demonstrovány uvidíte, jak lásky plný přístup (modlitby) k vodě, umí vodu očistit od negativních vlivů dnešní chaotické, uspěchané a agresivní civilizace. Zajímavá je i souvislost přírodních, respektive vodních katastrof s naším myšlením a chováním.

Z těchto vědeckých pokusů, jasně plyne, že odstátá voda je lepší, než čerstvě napuštěná z kohoutku a ještě lepší vodu budete mít, když se jí chvíli s láskou věnujete a poděkujete jí. Voda má i své samočistící mechanismy, které probíhají při kontaktu s lásky plnou přírodou, při odpařování a dešti, zmrznutí a odtání.

Naše myšlení ovlivňuje chuť vody, její kvalitu i její energetickou hodnotu. Jsme tedy tak zdraví, jak máme sami zdravou vodu. Naše tělo je z 90% voda a tudíž můžeme být tak, zdraví i nemocní, jak sami budeme k vodě a všemu živému přistupovat.


Níže uvedený text i film je převzat z webu: http://onenesscentrum.cz/index.html

Počátky projektu se datují do roku 2005, kdy jsme objevili vhodné místo. V roce 2006 jsme zakoupili bývalý rekreační objekt na Rusavě v Hostýnských vrších a zahájili provoz kulturního centra. V roce 2007 jsme pak založili obecně prospěšnou společnost Oneness, o. p. s., jejímž záměrem je rekonstrukce areálu a rozvoj kulturního a vzdělávacího programu centra.

– otevřeného široké veřejnosti,
– s programy pro dospělé,
– s programy pro děti (pro školy i školky)

Smyslem kulturních programů je zakotvení přirozených hodnot člověka ve vztahu k sobě samému, ke společnosti,
k přírodě a k životu obecně. Účinek pobytů je založen zejména na zemské a duchovní síle (přirozené energetické frekvenci) místa, na kterém se Oneness Centrum nachází.

Tato energie spontánně čistí programy a zátěže vaší podvědomé mysli. Může vás přívést k úplné svobodě od utrpení, které způsobuje hmotné vnímání života. Můžete poznat, jak tvoříte svou realitu a pokud budete chtít, můžete změnit svou frekvenci - dráhu života.

Svým vědomím, ať si to uvědomujeme či ne, vytváříme a ovlivňujeme vše ... život , vývoj na Zemi. Co převládá v našich životech? Přítomnost nebo účelovost? Jsou to misky vah a s nimi se mění osud lidstva i planety. Jsme v tom všichni společně. Jak jste na tom vy ?

Zde můžete zhlédnout film "Voda" a pochopit, jakým způsobem vytváříme každou vteřinu svou běžnou realitu. Také proč každá vaše myšlenka, pocit, či motivace ihned ovlivní vše živé i zdánlivě neživé, bez ohledu na vzdálenost.Film Voda byl vyroben ve společnosti: © 2006 "Masterskaya Production" Moskva, Rusko.
S poděkováním tvůrci českých titulků.


- převzato z webu: http://onenesscentrum.cz/index.html 


 Tajný výzkum: Paměť vody

1 komentář:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...